Hakkımızda /

Şirketimizle İlgili Bilgileri Aşağıda Bulabilirsiniz...

Bilgemek Otomasyon Yenilikçi Teknolojiler

Bilgemek Otomasyon Yenilikçi Teknolojiler; Usemek Group Şirketler Topluluğu üyesidir. Bina ve proses otomasyonu alanında uygulama, mühendislik, proje, Ar-Ge, faaliyetleri yürütmektedir. Bilgemek Otomasyon, hem anahtar teslimi kapsamlı projelerinizde hem de kısmi uygulamalarınızda özellikle bina yönetim sistemleri, endüstriyel otomasyon, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri gibi altyapı projeleri, enerji yönetim sistemleri, şalt tesisleri koruma ve kontrolü, uzaktan kontrol ve izleme başta olmak üzere diğer birçok alanda zengin ürün yelpazesi ve uzman kadrosuyla sorunlarınıza çözüm bulmaktadır.

Özellikle alçak, orta, yüksek gerilim şalt ve güç tesislerinin uzaktan kontrol ve izlenmesi, HMI / SCADA sistemleri, dijital koruma ve kilitleme sistemleri, işletme sürecini kayıt altına alma, alarm bildirme, jeneratör sistemlerinde, senkronizasyon, yükalma / yükatma gibi işlemlerde en ince ayrıntıyı değerlendirerek size en güvenli ve işlevsel çözümleri sunuyoruz.

Enerji izleme ve yönetme sistemleri; şebeke elektrik enerjisi başta olmak üzere, varsa yanı sıra yedek ve destekleyici, yenilenebilir enerji sistemleri, katı ve sıvı fosil yakıtlı üretim üniteleri, bina içi enerji dağıtım sistemleri ve tüketici cihazları kapsamaktadır.

Binada üretilen ve binaya dışarıdan giren enerjilerin ölçülmesi, enerjilerin birleştirilerek maliyet ve kalite önceliğine göre dağıtım ve tüketiminin sağlanması, enerji kalitesinin gözlem altında tutularak iyileştirilmesi, gerekli ikaz alarm ve koruma fonksiyonlarının işletilmesi, enerji dönüştürücü ve tüketici sistemlerin verimli çalışmasını sağlamak ve denetlemek, işletme yönetimine sürekli ve analiz edilebilir verilerin sağlanması, kayıt altına alınması, filtreleme sorgulama, görüntüleme, istatistiksel verilerin anlamlı ve en faydalı biçimde sunulması, önleyici bakım, işletme verimliliğinin artırılmasına olanak sağlanması şeklinde özetlenebilir.

WISEO Yazılımı

Yazılım çalışmalarımızın ürünleri arasında, WISEO Energy ve WISEO Building Supervisory yazılımını sayabiliriz. Saha kontrolörlerine, sensör ve aktuatörlerine direk / endirek (via data excahnge servers) çok hızlı erişim sağlayan, performansı ve güvenilirliği yüksek, veri kapasite sorunu olmayan, en gelişmiş veritabanı yapılarını etkin kullanan, nesne tabanlı ve third party ürünleri destekleyen yazılım platformudur. Bunun yanı sıra, kullandığımız kontrolörlerin performansını iyileştiren, devreye alma süreçlerini kısaltan ve çeşitli tipte ve markada ekipmanın birlikte kolayca kullanılmasına olanak veren, PLC, DDC yazılımlarımız ve yazılım kütüphanelerimiz bulunmaktadır.

AR-GE Çalışmalarımız

Ar-Ge çalışmalarımıza, girmiş olduğumuz projeler yön vermektedir. Çalışmalarımızın başlangıç ve var oluş nedenleri, yenilikçi yapımız, maliyet, süre gibi nedenlerle zor ulaşılan ve bazen de ulaşılamayan veya var olmayan, ekipman ve yazılımlara ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.

Uluslararası üreticilerin ürünleri arasında bulunmayan, yerine göre özel projelerde ihtiyaç duyduğumuz, veri haberleşmesi / değişimi ürünlerini (cards) geliştirerek imal etmekte ve ettirmekteyiz.

友情链接: 代孕 武汉代孕 代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕