Hizmetler /

Proje, Uygulama, Arge-İnovasyon, Enerji Verimliliği, Danışmanlık, Eğitim...

Otomasyon Teknolojİlerİ ve Sİstem Çözümlerİ

Bina Otomasyonu
    Hvac Isıtma-Soğutma Sistemleri
    Enerji Verimliliği
    Zayıf Akım Sistemleri Entegrasyonu
    Yangın İhbar Sistemi
    CCTV Kamera Sistemi
    Access Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
Aydınlatma Otomasyonu
    Dali Haberleşmeli Sistemler
    KNX Haberleşmeli Sistemler
Enerji Otomasyonu
    Senkronizasyon - Yük Alma ve Atma
    Trijenerasyon ve Kojenerasyon Otomasyonu
    Hidro Elektrik Santralleri Otomasyonu
    Rüzgar Enerjisi Santrali Otomasyonu
Process Otomasyonu
    Endüstri Otomasyonu
    Temiz Su ve Atık Su Otomasyonu
    Tünel Otomasyonu
Sayaç Okuma ve Enerji Faturalandırma
Scada Sistemi
Eğitim Hizmetleri
Projelendirme
Danışmanlık
Arge- İnovasyon Faaliyetleri

WISEO IBMS AUTOMATION SOFTWARE

Güvenlİk

100 ayrı şifreleme sistemi ile üstün güvenlik...

Alarmlar

Alarm gruplaması ve yönetimi, sesli ve grafik animasyonlarla kullanıcı uyarma...

Genİşleyebİlme

Genişleyebilir bir sistem, ağa bağlantı ile uzaktan uyarı imkanı...

Raporlama

Anlık ve geçmiye dönük rapor ve trend oluşturma...

Bİna Otomasyonu

Teknik sistemlerin dağınık bir şekilde bulunduğu binalarda; sağlıklı ve ekonomik bir işletim için Bina Otomasyon Sisteminin kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bir binadaki mekanik ve elektriksel sistemlerin (ısıtma, soğutma, iklimlendirme, aydınlatma, asansörler, yürüyen merdivenler...) işletme ve bakım giderleri diğer hizmetlerden çok daha fazla harcama gerektirir. Bu nedenle sistemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak yollar bulmak gerekmektedir. Bu durum genel müdürlük binaları, havaalanı, hastane, üniversite, fabrika gibi büyük ve dağınık yerleşim yerlerinde daha fazla önem kazanır. Görüldüğü gibi ihtiyaçtan doğan bina otomasyon sisteminin başlıca üç amacı vardır :

Merkezi denetim ve işletmeyi sağlamak,
Enerji tasarrufunu sağlamak,
Güvenlik kontrolünü sağlamak.

Sistem Partnerlerimiz; Wago Elektronik - Panasonic - Beckhoff Otomasyon

Güç ve Enerjİ Yönetİmİ

Enerji otomasyon sistemleri tesislerde bulunan alçak, orta, yüksek gerilim şalt ve güç tesislerinin, trafoların, jeneratörlerin, panoların ve şalterlerinin durum ile arızalarının izlenmesi ve kumanda edilmesini ve enerji analizör cihazları yardımıyla akım, gerilim, güç, güç faktörü, aktif reaktif enerji tüketimlerinin izlenmesini, sağlamaktadır. Ayrıca sistemde oluşan alarm, arıza durumlarının bildirilmesi, sistemin enerji tüketiminin hesaplanarak raporlanması da bu yapı kapsamındadır.

Proses Otomasyonu

Günümüzde üretimin izlenmesi yanında aynı zamanda üretimin verimli ve güvenli olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Endüstride kolay ve güvenilir üretim yönetimi, temelde prosesin doğru işletilmesi ve her adımında kontrol edilmesiyle mümkündür. Uygulanacak proses otomasyonu ile birlikte, üretimde verimlilik artarken, kayıt altına alınacak veriler sayesinde geriye dönük analizlerin yapımı daha da kolay olmaktadır. Wiseo SCADA sistemleri ile prosesin merkezden kolaylıkla yönetimi ve izlenmesi, proses ile ilgili bilgilerin saklanması ve bu veriler ile anlık veya geçmişe dönük raporların oluşturulması, proses ile ilgili alarm ve durumların kayıt altına alınması sağlanmaktadır.